"בספר אני. הספר הוא לי יקום, מולדת, קורת גג וחידה."
(אדמון ז'אבס / ספר השאלות / מצרפתית: אביבה ברק)

סדנאות תשפ"ב

"בית, ספר" בשיפוצים ואנו עובדים במתכונת מצומצמת ראו כאן סדנאות עדכניות והזמנה להנחיה אישית בידי מבחר מנחות